Ο σύλλογος μας παρέχει την δυνατότητα στους μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν και να εξελίξουν ακόμα περισσότερο το παιχνίδι τους, ανεξαρτήτως τμήματος να κάνουν ατομικές προπονήσεις.

Οι ατομικές προπονήσεις δεν περιορίζονται στους αθλητές του αγωνιστικού ή του προαγωνιστικού τμήματος αλλά απευθύνονται σε όλα μας τα μέλη.