1. Το γήπεδο

 

Έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, μήκους 23,77 μ. και πλάτους 8,23 μ. Χωρίζεται στη μέση από δίχτυ κρεμασμένο σε σχοινί ή μεταλλικό σύρμα, το οποίο έχει μέγιστη διάμετρο 0.8 εκ. και τα άκρα του είναι ενωμένα ή περασμένα πάνω από δυο πασσάλους που δεν πρέπει να έχουν διάμετρο μεγαλύτερο από 15 εκ.

Το κέντρο της βάσης των πασσάλων πρέπει να βρίσκεται 0.914 μ. έξω από το γήπεδο σε κάθε του πλευρά. Το ύψος των πασσάλων πρέπει να είναι τόσο ώστε η πάνω άκρη του σχοινιού ή του μεταλλικού σύρματος να είναι 1,07μ. πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Όταν γίνονται διπλοί αγώνες (βλέπε άρθρο 34) και μονοί αγώνες στο άλλους στο ίδιο γήπεδο, που έχει δίχτυ για διπλούς, τότες το δίχτυ πρέπει να στηρίζεται σε δυο άλλους πασσάλους ύψους 1,07 που λέγονται πάσσαλοι των μονών (single sticks).

 

Αυτοί δεν πρέπει να έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 7,5 εκ. Το κέντρο της βάσης τους βρίσκεται 0,914 μ. έξω από την γραμμή του μονού γηπέδου, σε κάθε πλευρά του.

Το δίχτυ έχει αρκετά πυκνή πλέξη, ώστε να εμποδίζει τη μπάλα να περνάει ανάμεσα από τις τρύπες. Το ύψος του διχτύου είναι 0,914 μ. στο κέντρο, όπου συγκρατείται χαμηλά από μια κορδέλα, όχι φαρδύτερη από 5 εκ. και τελείως λευκή.

Μια κορδέλα επίσης καλύπτει το σχοινί ή το μεταλλικό σύρμα και το επάνω μέρος του διχτύου. Αυτή δεν πρέπει να είναι στενότερη από 5 εκ. ούτε φαρδύτερη από 6,3 εκ. από την κάθε πλευρά του διχτύου και τελείως λευκή. Δεν επιτρέπονται διαφημιστικά πάνω στο δίχτυ, στις κορδέλες ή στους πασσάλους των μονών. Οι γραμμές που προσδιορίζουν τις άκρες και τις πλευρές του γηπέδου ονομάζονται αντίστοιχα βασικές γραμμές (base lines) και πλαϊνές γραμμές (side lines). Σε κάθε πλευρά του διχτύου και σε απόσταση 6,40 μ. απ;o αυτό και παράλληλα, βρίσκονται οι γραμμές του service (service lines). Η απόσταση μεταξύ της γραμμής του service και των πλαϊνών γραμμών χωρίζεται σε δυο ίσια μέρη που ονομάζονται γήπεδα service (service courts). Η κάθε βασική γραμμή διχοτομείται από την νοητή προέκταση της κεντρικής γραμμής του service με μια γραμμή μήκους 10 εκ. και πλάτους και πλάτους 5 εκ. που ονομάζεται κεντρικό σημάδι και σχεδιάζεται από τη μέσα πλευρά της βασικής γραμμής.

Όλες οι άλλες γραμμές δεν πρέπει να ξεπερνούν σε φάρδος τα 5 εκ. αλλά ούτε και να είναι στενότερες από 2,5 εκ. εκτός από την βασική γραμμή, η οποία δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 10 εκ. σε φάρδος και όλες οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται από την εξωτερική πλευρά των γραμμών. Όλες οι γραμμές πρέπει να έχουν ομοιόμορφο χρώμα. Εάν υπάρχει διαφήμιση ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο τοποθετημένο στο πίσω μέρος του γηπέδου, αυτό δεν πρέπει να περιέχει άσπρο ή κίτρινο. Ανοικτό χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν αυτό δεν δυσκολεύει την όραση των παικτών. Αν τοποθετηθούν διαφημιστικά στα πίσω καθίσματα των linesmen που κάθονται στο πίσω μέρος του γηπέδου, δεν πρέπει να περιέχουν κίτρινο ή άσπρο χρώμα. Ανοικτό χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν αυτό δεν δυσκολεύει την όραση των παικτών.

2. Μόνιμα εξαρτήματα

Τα μόνιμα εξαρτήματα του γηπέδου περιλαμβάνουν όχι μόνο το δίχτυ, τους πασσάλους, τους πασσάλους των μονών και την κορδέλα, αλλά και την περίφραξη πίσω και στο πλάι, το κάθισμα του διαιτητή, τα καθίσματα γύρω από το γήπεδο και τους κατόχους τους, δηλαδή τον διαιτητή, τον κριτή για το net, τον κριτή για το foot fault, τους linesmen και τα παιδιά που μαζεύουν τις μπάλες (ballboys) στις αντίστοιχες μόνιμες θέσεις τους (respective places).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γενικά η λέξη “διαιτησία” συμπεριλαμβάνει τον διαιτητή, τον επιδιαιτητή και όλους τους άλλους που βοηθούν τον διαιτητή για την διεξαγωγή του αγώνα.

3. Μπάλα

Η μπάλα πρέπει να έχει εξωτερική επιφάνεια λευκή ή κίτρινη. Στα σημεία που έχει ενώσεις δεν θα πρέπει να υπάρχει ραφή.

Έχει διάμετρο από 6,35 εκ. μέχρι το πολύ 6,67 εκ. και βάρος μεταξύ 56,7 γραμ. και 58,5 γραμ.

Πρέπει να πηδάει το λιγότερο 135 εκ. και το περιεχόμενο 147 εκ. αν την αφήσουμε από ύψος 254 εκ. πάνω σε συμπαγές έδαφος. Έχει παραμόρφωση μεταξύ 0,56 εκ. και 0,74 εκ. όταν κτυπιέται μέσα σε ειδικό μηχάνημα μετρήσεως και μεταξύ 0,89 εκ. και 1,08 εκ. όταν δέχεται πίεση βάρους 8,165 κιλών. Οι δυο αριθμοί δείχνουν την παραμόρφωσή τους και είναι οι μέσοι όροι τριών ενδείξεων του μηχανήματος ύστερα από τρεις ελέγχους που γίνονται χωριστά στους τρεις άξονες της μπάλας. Οι δυο από τις τρεις αυτές ενδείξεις δεν πρέπει να διαφέρουν μεταξύ τους πάνω από 0,08 εκ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε μπάλα η οποία χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι αποδεκτή από την I.T.F. και σύμφωνη με τα προαναφερόμενα tests.

 

4. Η ρακέτα

 

 

Οι ρακέτες που δεν ακολουθούν τις παρακάτω προδιαγραφές, δεν γίνονται δεκτές για αγώνα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του τένις:

α. Η επιφάνεια της ρακέτας πάνω στην οποία χτυπάει η μπάλα, πρέπει να είναι επίπεδη και να αποτελείται από πλέγμα χορδών που εφάπτεται με το πλαίσιο και ενώνεται στα σημεία όπου διασταυρώνεται. Το πλέγμα των χορδών δεν πρέπει να είναι πυκνότερο στο κέντρο απ? ότι στις άλλες περιοχές. Οι χορδές πρέπει να είναι ελεύθερες και να μην ακουμπούν σε άλλα αντικείμενα, εκτός απ? αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά και μόνο για να περιορίσουν τις δονήσεις και που έχουν περιορισμένο μέγεθος (vibration devices).

β. Ο σκελετός της ρακέτας, μαζί με τη λαβή, δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μήκος τα 73,66 εκ. και σε πλάτος τα 31,756 εκ. Η επιφάνεια με το πλέγμα δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μήκος τα 39,37 εκ. και σε πλάτος τα 29,21 εκ.

γ. Ο σκελετός συμπεριλαμβανομένης και της λαβής δεν πρέπει να ακουμπάει σε άλλα αντικείμενα, εκτός απ’ αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά και μόνο για να περιορίσουν τις δονήσεις και τα οποία πρέπει να έχουν περιορισμένο μέγεθος και να είναι τοποθετημένα μόνο γι’ αυτό το σκοπό.

δ. Ο σκελετός με τη λαβή και τις χορδές δεν πρέπει να είναι ενωμένα με οποιοδήποτε κατασκεύασμα που θα είχε τη δυνατότητα να μεταβάλλει κατά βούληση το σχήμα ή την κατανομή του βάρους της ρακέτας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Περίπτωση 1: Είναι δυνατόν να υπάρχουν παραπάνω από ένα πλέγμα χορδών στην επιφάνεια μιας ρακέτας;
Απόφαση: Όχι. Ο κανονισμός το αναφέρει καθαρά. ¨ένα πλέγμα και όχι πλέγματα χορδών.

Περίπτωση 2: Είναι δεκτή μια ρακέτα όταν οι χορδές της είναι έτσι περασμένες ώστε να σχηματίζουν παραπάνω από ένα επίπεδο;
Απόφαση: Όχι. Πρέπει να είναι γενικά ομοιόμορφο.

Περίπτωση 3: Μπορεί να τοποθετηθεί ένας μηχανισμός απορρόφησης κραδασμών πάνω στις χορδές μιας ρακέτας και αν ναι, πού;
Απόφαση: Ναι. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μηχανισμών, αλλά μόνο εφόσον τοποθετηθούν έξω από τις τελευταίες εγκάρσιες χορδές.

Περίπτωση 4: Στη διάρκεια του παιχνιδιού, ένας παίκτης ξαφνικά σπάει τις χορδές της ρακέτας του. Μπορεί αυτός να συνεχίσει το παιχνίδι με την ρακέτα σε αυτή την κατάσταση;
Απόφαση: Ναι.

5. Σερβίρων και δέκτης του service.

Οι παίκτες πρέπει να στέκονται στις αντίθετες πλευρές του διχτύου. Ο παίκτης που στέλνει πρώτος την μπάλα ονομάζεται σερβίρων και ο άλλος δέκτης του service ( server & receiver).

Περίπτωση 1: Ο σερβίρων υποστηρίζει ότι ο δέκτης πρέπει να στέκεται μέσα από τις γραμμές που προσδιορίζουν το γήπεδό του. Είναι απαραίτητο ;
Απόφαση: Όχι. Ο δέκτης μπορεί να στέκεται όπου θέλει, αρκεί να είναι από την δική του πλευρά.

6. Επιλογή γηπέδου και service

 Το δικαίωμα της επιλογής πλευράς και το δικαίωμα να σερβίρει ή να δεχτεί την μπάλα πρώτος, αποφασίζεται με το στρίψιμο του νομίσματος.

Ο παίχτης που κερδίζει μπορεί να διαλέξει ή να αφήσει τον αντίπαλό του να διαλέξει πρώτος, αν θέλει:

α. το δικαίωμα να σερβίρει ή να δεχτεί το service, οπότε ο άλλος παίκτης θα διαλέξει γήπεδο ή

β. Το γήπεδο, οπότε ο άλλος παίκτης θα διαλέξει αν θέλει να σερβίρει ή να δεχτεί το service.

Περίπτωση 1: Έχουν οι παίκτες το δικαίωμα νέων επιλογών εάν ο αγώνας αναβληθεί ή ανασταλεί πριν αρχίσει ;
Απόφαση: Ναι. Το στρίψιμο του νομίσματος παραμένει, αλλά νέες επιλογές μπορούν να γίνουν με το service και την πλευρά.

7. To service

 To service γίνεται με τον εξής τρόπο: Ακριβώς πριν αρχίσει να σερβίρει, ο παίκτης στέκεται με τα δυο του πόδια πίσω από την βασική γραμμή, κι ανάμεσα στη νοητή προέκταση του κεντρικού σημαδιού και της πλαϊνής γραμμής. Τότε πετάει τη μπάλα με το χέρι στον αέρα, προς όποια κατεύθυνση θέλει και πριν αυτή αγγίξει το έδαφος την χτυπάει με την ρακέτα του. To service θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε τη στιγμή που η ρακέτα αγγίζει τη μπάλα. Αν ο παίκτης έχει μόνο ένα χέρι, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ρακέτα του για να πετάξει τη μπάλα.

Περίπτωση 1: Μπορεί ο σερβίρων σε μονό αγώνα να σταθεί πίσω από τη βασική γραμμή και ανάμεσα στις πλαϊνές γραμμές του μονού και του διπλού γηπέδου;
Απόφαση: Όχι.

Περίπτωση 2: Αν ένας παίκτης όταν σερβίρει πετάξει στον αέρα δυο ή περισσότερες μπάλες αντί για μία, χάνει το service ;
Απόφαση: Όχι. Δίνεται let. Αν όμως ο διαιτητής θεωρήσει αυτό το πέταγμα σκόπιμο, μπορεί να αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 21.

8. Foot fault

Ο σερβίρων πρέπει κατά τη διάρκεια του service:

α. Να μην αλλάζει θέση περπατώντας ή τρέχοντας. Ο σερβίρων δεν θα θεωρηθεί ότι αλλάζει θέσεις περπατώντας ή τρέχοντας εάν κάνει μικρές κινήσεις των ποδιών, που δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την αρχική του θέση.

β. Να μην ακουμπήσει με κανένα πόδι άλλη περιοχή εκτός από αυτή πίσω από τη βασική γραμμή και μεταξύ της νοητής προέκτασης του κεντρικού σημαδιού και της πλαϊνής γραμμής.

9. Εκτέλεση του service

α. Κατά την εκτέλεση του service, ο σερβίρων στέκεται εναλλάξ πίσω από το δεξί και αριστερό μισό του γηπέδου, ξεκινώντας από το δεξί μέρος στην αρχή κάθε game. Αν σερβίρει από λάθος μεριά του γηπέδου του, χωρίς σκοπιμότητα, τότε όλοι οι πόντοι που θ? ακολουθήσουν από ένα λανθασμένο service θα είναι έγκυροι. Το λάθος όμως πρέπει να διορθωθεί αμέσως μόλις ανακαλυφθεί.

β. Η μπάλα που σερβίρεται πρέπει να περάσει πάνω από το δίχτυ και να πέσει στο έδαφος μέσα στο γήπεδο του service (service court), που βρίσκεται διαγώνια ή να πέσει πάνω σε οποιαδήποτε γραμμή περιβάλλει αυτό το γήπεδο, πριν ο δέκτης την επιστρέψει.

10. Λάθος service (service fault)

To service είναι λανθασμένο:

α. Όταν ο σερβίρων παραβεί οποιαδήποτε από τα άρθρα 7, 8 και 9.

β. Όταν ο σερβίρων αστοχήσει να χτυπήσει τη μπάλα.

γ. Όταν η μπάλα που «σερβιρίστηκε» ακουμπήσει σε μόνιμο εξάρτημα, εκτός από δίχτυ, τη λωρίδα ή την πάνω κορδέλα, πριν χτυπήσει στο έδαφος.

Περίπτωση 1: Αφού πετάξει τη μπάλα στον αέρα και είναι έτοιμος να σερβίρει, ο παίκτης αποφασίζει να μην τη χτυπήσει και να την ξαναπιάσει. Είναι άκυρο το service;
Απόφαση: Όχι.

Περίπτωση 2: Κατά τη διάρκεια μονού αγώνα γίνεται service σε διπλό γήπεδο με πασσάλους των μονών και αφού χτυπήσει τον πάσσαλο του μονού, ακουμπάει στο έδαφος μέσα στις γραμμές του σωστού γηπέδου service. Είναι άκυρο το service ή δίνεται let ;
Απόφαση: Το service είναι άκυρο, γιατί οι πάσσαλοι των μονών, οι πάσσαλοι των διπλών και το μεταξύ τους κομμάτι του φιλέ είναι μόνιμα εξαρτήματα (βλέπε άρθρα 2, 10 και 24 – αυτό συμβαίνει μόνο στο μονό παιχνίδι).

11. Το δεύτερο service

Ύστερα από ένα άκυρο πρώτο service ο σερβίρων πρέπει να κάνει και το δεύτερο service από την ίδια πλευρά. Αν όμως το πρώτο service ήταν από λάθος πλευρά του γηπέδου και γίνει αντιληπτό στο δεύτερο service, τότε σύμφωνα με το άρθρο 9, ο σερβίρων θα υποχρεωθεί να κάνει ένα μόνο service από τη σωστή πλευρά.

Περίπτωση 1: Παίκτης σερβίρει από λάθος πλευρά. Χάνει τον πόντο και υποστηρίζει ότι τον έχασε επειδή ήταν σε λάθος θέση.
Απόφαση: Ο πόντος μετράει σαν παιγμένος και το επόμενο service πρέπει να γίνει από την σωστή θέση σύμφωνα με το σκορ.

Περίπτωση 2: Το σκορ είναι 15 όλα και ο παίκτης κατά λάθος σερβίρει απ? την αριστερή πλευρά. Κερδίζει τον πόντο. Μετά σερβίρει απ? την δεξιά πλευρά και κάνει άκυρο το πρώτο service και τότε ανακαλύπτει το λάθος στη θέση. Κρατάει τον προηγούμενο πόντο; Από ποια μεριά πρέπει να σερβίρει μετά;
Απόφαση: Ο προηγούμενος πόντος μετράει. Το δεύτερο service θα γίνει από την αριστερή πλευρά, με σκορ 30 – 15 και ο σερβίρων έχει δικαίωμα να κάνει ένα μόνο service (το δεύτερο).

ΤΟ σερβίρων δεν κάνει service αν ο δέκτης της μπάλας δεν είναι έτοιμος. Αν ο δέκτης προσπαθήσει να αποκρούσει το service, θεωρείται έτοιμος. Αν κατά κάποιο τρόπο ο δέκτης δείξει ότι δεν είναι έτοιμος και ο σερβίρων κάνει service έξω από τις γραμμές που ορίζουν το χώρο του service, τότε ο δέκτης δεν μπορεί να απαιτήσει σφάλμα στο service.

12. Πότε σερβίρουμε

Ο σερβίρων δεν κάνει service αν ο δέκτης της μπάλας δεν είναι έτοιμος. Αν ο δέκτης προσπαθήσει να αποκρούσει το service, θεωρείται έτοιμος. Αν κατά κάποιο τρόπο ο δέκτης δείξει ότι δεν είναι έτοιμος και ο σερβίρων κάνει service έξω από τις γραμμές που ορίζουν το χώρο του service, τότε ο δέκτης δεν μπορεί να απαιτήσει σφάλμα στο service.

13. Το let

Σε κάθε περίπτωση που δίνεται let βάσει των κανονισμών ή για περιπτώσεις παρενόχλησης του παιχνιδιού, θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εξής ερμηνείες:

α. Όταν σημειώθηκε αποκλειστικά για ένα service τότε μόνο εκείνο το service θα επαναληφθεί.

β. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ξαναπαιχθεί ο πόντος.

Περίπτωση 1: Ένα service διεκόπη για κάποιο λόγο εκτός απ? αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 14. Πρέπει να επαναληφθεί μόνο αυτό το service;
Απόφαση: Όχι. Ολόκληρος ο πόντος πρέπει να επαναληφθεί.

Περίπτωση 2: Αν η μπάλα που παίζεται σπάσει, πρέπει να δοθεί let ;
Απόφαση: Ναι.

14. Το let στο service

To service επαναλαμβάνεται:

α. Εάν η μπάλα που σερβιρίστηκε ακουμπήσει το δίχτυ, την κορδέλα ή την λωρίδα και περάσει στο γήπεδο του αντιπάλου, ή αφού ακουμπήσει το δίχτυ, την κορδέλα ή την λωρίδα και πριν πέσει στο έδαφος αγγίζει τον δέκτη ή οτιδήποτε φοράει ή κρατάει αυτός.

β. Εάν ένα service σωστό ή λάθος, γίνει την στιγμή που ο δέκτης δεν είναι έτοιμος (βλέπε άρθρο 12).

Σε περίπτωση let το συγκεκριμένο service δεν υπολογίζεται και ο σερβίρων θα το επαναλάβει, αλλά τότε ένα let service, δεν ακυρώνει ένα προηγούμενο λάθος.

15. Η σειρά στο service

Στο τέλος του κάθε game ο δέκτης γίνεται σερβίρων και ο σερβίρων δέκτης, η εναλλαγή αυτή δε συνεχίζεται σε όλα τα υπόλοιπα games του αγώνα. Αν ένας παίκτης σερβίρει ενώ δεν είναι η σειρά του, μόλις ανακαλυφθεί το λάθος, θα σερβίρει ο παίκτης που έχει σειρά και όλοι οι πόντοι που σημειώθηκαν μέχρι τότε στο game αυτό, θα υπολογιστούν ως έγκυροι. Αν έχει τελειώσει όλο το game πριν ανακαλυφθεί το λάθος, η σειρά στο service παραμένει όπως είναι αλλαγμένη. Ένα πρώτο service fault στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μετρήσει.

16. Πότε οι παίκτες αλλάζουν γήπεδα

Οι παίκτες αλλάζουν γήπεδα στο τέλος του πρώτου, τρίτου και κάθε μονού game και στο τέλος κάθε set, εκτός αν ο συνολικός αριθμός των games σε ένα set είναι ζυγός, οπότε γίνεται αλλαγή ώσπου να τελειώσει το πρώτο game, του επόμενου set. Αν γίνει λάθος και δεν ακολουθήσουν οι παίκτες την σωστή σειρά, πρέπει να πάνε στο σωστό γήπεδο, αμέσως μόλις ανακαλυφθεί το λάθος και να ακολουθήσουν πλέον την αρχική σωστή σειρά.

17. Η μπάλα είναι στο παιχνίδι (παίζεται).

Μια μπάλα είναι στο παιχνίδι από τη στιγμή που γίνεται το service. Αν δεν γίνει σφάλμα ή let, η ίδια μπάλα θα παιχθεί μέχρι να κριθεί ο πόντος.

Περίπτωση 1: Ενας παίκτης κάνει λάθος επιστροφή. Οι κριτές δεν το προσέχουν και η μπάλα εξακολουθεί να παίζεται. Μπορεί ο αντίπαλός του να αμφισβητήσει την εγκυρότητα της μπαλιάς αφού τελειώσει ο πόντος ;
ΑπόφασηΌχι, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η μπαλιά αν οι παίκτες συνεχίζουν να παίζουν μετά το λάθος, κι? εφόσον ο αντίπαλος δεν εμποδίστηκε.

18. Πότε ο σερβίρων κερδίζει πόντο

Ο σερβίρων κερδίζει πόντο:

α. Όταν η μπάλα που “σερβιρίστηκε” αγγίζει τον δέκτη ή οτιδήποτε φοράει ή κρατάει αυτός πριν χτυπήσει το έδαφος, εκτός αν γίνει πρώτα let (άρθρο 14).

β. Όταν ο δέκτης χάσει τον πόντο με οποιοδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 20.

 

19. Πότε ο δέκτης του service κερδίζει τον πόντο;

Ο δέκτης κερδίζει πόντο:

α. Όταν ο σερβίρων κάνει δυο συνεχόμενα άκυρα service.

β. Όταν ο σερβίρων χάσει τον πόντο με οποιοδήποτε τρόπο απ? αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 20.

20. Πότε ο παίκτης χάνει πόντο.

Ένας παίκτης χάνει τον πόντο όταν:

α. Αποτύχει να επιστρέψει την μπάλα πριν αυτή χτυπήσει στο έδαφος δυο φορές και να την στείλει πάνω απ? το δίχτυ (εκτός από τις περιπτώσεις α και γ του άρθρου 24), ή

β. Επιστρέψει την μπάλα και αυτή χτυπήσει στο έδαφος, σε μόνιμο εξάρτημα ή άλλο αντικείμενο που βρίσκεται έξω από τις γραμμές που προσδιορίζουν το γήπεδο του αντιπάλου του (εκτός από τις περιπτώσεις α και γ του άρθρου 24), ή

γ. Χτυπά την μπάλα με βολέ και αποτυγχάνει να την γυρίσει σωστά, ακόμη και όταν στέκεται έξω από το γήπεδο του, ή

δ. Ενώ παίζεται η μπάλα την “κουβαλάει΄΄ ή την κρατάει σκόπιμα πάνω στη ρακέτα του, ή σκόπιμα την χτυπάει περισσότερο από μια φορά, ή

ε. Ο παίκτης ή η ρακέτα του την οποία κρατάει ή οτιδήποτε φοράει αγγίζει το δίχτυ, τους πασσάλους, τους πασσάλους των μονών, το σχοινί ή το σύρμα που είναι κρεμασμένο το δίχτυ, την κορδέλα, ή την λωρίδα, ή το έδαφος του αντιπάλου γηπέδου, την ώρα που παίζεται η μπάλα, ή

στ. Χτυπήσει την μπάλα με βολέ πριν αυτή περάσει το δίχτυ, ή

ζ. Η μπάλα που παίζεται αγγίζει τον ίδιο, ή οτιδήποτε φοράει ή κρατάει αυτός εκτός από τη ρακέτα που έχει στο χέρι ή στα χέρια του, ή

η. Πετάξει την ρακέτα και χτυπήσει την μπάλα, ή

θ. Αλλάξει σκόπιμα το σχήμα της ρακέτας του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Περίπτωση 1: Σε ένα service η ρακέτα φεύγει απ? το χέρι εκείνου που σερβίρει και ακουμπάει στο δίχτυ πριν η μπάλα χτυπήσει στο έδαφος. Είναι σφάλμα ή χάνει τον πόντο ο παίκτης ;
Απόφαση: Ο σερβίρων χάνει τον πόντο, γιατί η ρακέτα που ακούμπησε στο δίχτυ ενώ παιζόταν η μπάλα (άρθρο 20 ε).

Περίπτωση 2: Σε ένα service η ρακέτα φεύγει από το χέρι εκείνου που σερβίρει και ακουμπάει στο δίχτυ αφού η μπάλα έχει χτυπήσει στο έδαφος, έξω από το σωστό γήπεδο. Είναι σφάλμα ή χάνει τον πόντο ο παίκτης ;
Απόφαση: Είναι σφάλμα γιατί η μπάλα δεν παιζόταν τη στιγμή που η ρακέτα ακούμπησε στο δίχτυ.

Περίπτωση 3: Ο Α και ο Β παίζουν εναντίον των Γ και Δ, ο Α σερβίρει στον Δ, ο Γ ακουμπάει το δίχτυ πριν η μπάλα χτυπήσει στο έδαφος. Καταλογίζεται σαν σφάλμα γιατί η μπάλα πέφτει έξω από το service court των αντιπάλων. Ο Γ και ο Δ χάνουν τον πόντο ;
Απόφαση: Ο καταλογισμός του σφάλματος είναι λανθασμένος. Ο Γ και ο Δ είχαν ήδη χάσει τον πόντο πριν ο διαιτητής φωνάξει σφάλμα, γιατί ο Γ ακουμπάει το δίχτυ την ώρα που ακόμα παιζόταν η μπάλα (άρθρο 20 ε).

Περίπτωση 4: Μπορεί ο παίκτης χωρίς να τιμωρηθεί, να πηδήξει πάνω από το δίχτυ στο γήπεδο του αντιπάλου, ενώ παίζεται η μπάλα ;
Απόφαση: Δεν μπορεί. Θα χάσει τον πόντο (άρθρο 20).

Περίπτωση 5: Ο Α χτυπά την μπάλα με ανάποδο φάλτσο (back spin) πάνω απ? το δίχτυ και αυτή αφού χτυπήσει στο γήπεδο του αντιπάλου του Β, επιστρέφει πάλι στο γήπεδό του. Ο Β επειδή δεν μπορεί να την φτάσει, πετάει τη ρακέτα του και χτυπάει τη μπάλα στον αέρα. Η ρακέτα και η μπάλα πέφτουν μέσα στο γήπεδο του Α, ο οποίος επιστρέφει την μπάλα άουτ ή πάνω στο δίχτυ. Ο Β χάνει ή κερδίζει τον πόντο ;
Απόφαση: Ο Β χάνει τον πόντο (άρθρο 20 ε και η).

Περίπτωση 6: Ένας παίκτης στέκεται έξω από το γήπεδο του service και η μπάλα που σερβίρει ο αντίπαλός του τον χτυπά πριν χτυπήσει στο έδαφος. Κερδίζει ή χάνει πόντο ;
Απόφαση: Ο παίκτης που χτυπήθηκε χάνει τον πόντο (άρθρο 20 ζ), εκτός αν ισχύει το άρθρο 14 α (που προβλέπει let).

Περίπτωση 7: Ένας παίκτης στέκεται έξω από το γήπεδο και χτυπάει την μπάλα με βολέ ή την πιάνει με το χέρι του και υποστηρίζει ότι ο πόντος είναι δικός του, επειδή η μπάλα πήγαινε σίγουρα έξω από το γήπεδο.
Απόφαση: Σε καμιά περίπτωση δεν του ανήκει ο πόντος αυτός, γιατί:

Α. Αν πιάσει την μπάλα, χάνει τον πόντο σύμφωνα με το άρθρο 20 ζ.

Β. Αν χτυπήσει με βολέ και κάνει άκυρη επιστροφή, χάνει τον πόντο σύμφωνα με το άρθρο 20 γ.

Γ. Αν χτυπήσει με βολέ και κάνει έγκυρη επιστροφή, τότε η μπάλα συνεχίζει να παίζεται.

21. Παίκτης που εμποδίζει αντίπαλο (Hindrance)

Όταν ο παίκτης κάνει κάποια ενέργεια που ενοχλεί τον αντίπαλό του στην απόκρουση της μπάλας, τότε αν αυτό έγινε σκόπιμα, χάνει τον πόντο. Αν όμως έγινε χωρίς πρόθεση, ο πόντος ξαναπαίζεται.

Περίπτωση 1: Ένας παίκτης τιμωρείτε αν αγγίζει τον αντίπαλό του την στιγμή που κάνει ένα χτύπημα;
Απόφαση: Όχι, εκτός αν ο διαιτητής θεωρήσει απαραίτητο να λάβει κάποια απόφαση με βάση το άρθρο 21.

Περίπτωση 2: Όταν η μπάλα αναπηδήσει προς τα πίσω και πάνω από το δίχτυ, ο παίκτης που έχει σειρά να παίξει μπορεί να περάσει μέρος του σώματός του (ή τη ρακέτα του) πάνω από το δίχτυ στην προσπάθειά του να παίξει την μπάλα. Ποια είναι η απόφαση αν ο παίκτης παρεμποδιστεί από τον αντίπαλό του στην προσπάθειά του;
Απόφαση: Σύμφωνα με το άρθρο 20, ο διαιτητής μπορεί να δώσει τον πόντο στον παίκτη που εμποδίστηκε απ’ τον αντίπαλό του, ή να ζητήσει να ξαναπαιχθεί ο πόντος.

Περίπτωση 3: Ένα όχι σκόπιμο διπλό χτύπημα της μπάλας θεωρείται ενέργεια που αποτέλεσε ενόχληση για τον αντίπαλο, σύμφωνα με το άρθρο 21 ;
Απόφαση: Όχι.

22. Μπάλα που αγγίζει την γραμμή.

Η μπάλα που πέφτει πάνω σε γραμμή, θεωρείται ότι έπεσε μέσα στο γήπεδο που περικλείεται απ? αυτή τη γραμμή.

23. Όταν η μπάλα ακουμπάει σε μόνιμα εξαρτήματα.

Όταν η μπάλα που παίζεται ακουμπήσει σε μόνιμο εξάρτημα (εκτός από το δίχτυ, τους πασσάλούς του διπλού, τους πασσάλους του μονού, την κορδέλα ή το μεταλλικό καλώδιο, την ταινία ή και τη λωρίδα), αφού προηγουμένως χτυπήσει στο έδαφος, ο παίκτης που την χτύπησε κερδίζει τον πόντο. Αν όμως αυτό γίνει πριν χτυπήσει η μπάλα στο έδαφος, τότε χάνει τον πόντο.

Περίπτωση 1: Μια μπάλα που επιστρέφεται χτυπάει στον διαιτητή ή στο κάθισμά του. Ο παίκτης που την χτύπησε υποστηρίζει ότι η μπάλα πήγαινε μέσα στο γήπεδο.
Απόφαση: Ο παίκτης χάνει τον πόντο.

24. Σωστή επιστροφή της μπάλας

 

Είναι σωστή η επιστροφή:

α. Εάν η μπάλα ακουμπήσει το δίχτυ, τους πασσάλους, τις ράβδους του μονού ή το σχοινί, το μεταλλικό καλώδιο, την κορδέλα ή τη λωρίδα με την προϋπόθεση ότι θα περάσει από πάνω και θα πέσει μέσα στο γήπεδο, ή

β. Εάν η μπάλα που σερβίρεται ή επιστρέφεται χτυπά στο γήπεδο του αντιπάλου και αναπηδά ξαναγυρίζοντας πίσω απ? το δίχτυ και ο παίκτης του οποίου η σειρά είναι να χτυπήσει, απλώσει το χέρι του πάνω από το δίχτυ και την χτυπά, χωρίς όμως ο ίδιος ή ότι φοράει ή η ρακέτα του να αγγίζουν το δίχτυ, τους πασσάλους, τις ράβδους των μονών, την κορδέλα, ή τη λωρίδα, ή το γήπεδο του αντιπάλου του και με την προϋπόθεση ότι το χτύπημά του είναι κατά τα άλλα σωστό ή

γ. Εάν γίνει επιστροφή της μπάλας έξω από τους εξωτερικούς πασσάλους ή τις ράβδους των μονών, ψηλότερα ή χαμηλότερα απ? το ύψος του διχτύου, ακόμα και αν αγγίζει τους παραπάνω πασσάλους, αρκεί να πέσει μέσα στο σωστό γήπεδο, ή

δ. Εάν η ρακέτα ενός παίκτη περάσει πάνω από το δίχτυ, αφού έχει επιστρέψει την μπάλα, αρκεί η μπάλα να έχει περάσει το δίχτυ πριν παιχτεί και ότι η επιστροφή είναι κατά τα άλλα κανονική, ή

ε. Εάν ένας παίκτης πετυχαίνει να επιστρέψει την μπάλα ενός service ή ενός χτυπήματος, που χτυπάει πάνω σε μια άλλη μπάλα μέσα στο γήπεδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μονό αγώνα, αν υπάρχουν πάσσαλοι των μονών σε γήπεδο για διπλό, τότε οι εξωτερικοί πάσσαλοι των διπλών και το τμήμα του διχτύου, κορδέλα και το μεταλλικό καλώδιο που βρίσκονται έξω από τις ράβδους των μονών, θεωρούνται πάντα σαν μόνιμα εξαρτήματα και όχι σαν πάσσαλοι ή τμήματα του διχτύου του μονού αγώνα. Μια επιστροφή που περνά κάτω από το δίχτυ, μεταξύ του πασσάλου για το μονό και του παρακείμενου πασσάλου για διπλό παιχνίδι, χωρίς να αγγίξει την κορδέλα, το δίχτυ ή τον πάσσαλο του διπλού και πέφτει μέσα στην περιοχή του παιχνιδιού, είναι σωστή επιστροφή.

Περίπτωση 1: Μια περίπτωση που πηγαίνει έξω από το γήπεδο, χτυπάει στους πασσάλους του διπλού ή στους πασσάλους των μονών και πέφτει μέσα στο γήπεδο του αντιπάλου. Είναι έγκυρο το χτύπημα ;
Απόφαση: Αν είναι service, όχι, σύμφωνα με το άρθρο 10 γ. Αν είναι άλλο χτύπημα εκτός από service, ναι, σύμφωνα με το άρθρο 24 α.

Περίπτωση 2: Είναι έγκυρη η απόκρουση όταν ένας επιστρέφει την μπάλα κρατώντας τη ρακέτα με τα δύο χέρια ;
Απόφαση: Ναι.

Περίπτωση 3: Όταν στο service η μπάλα που παίζεται χτυπάει μια άλλη μπάλα που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος επιστρέφει μια από τις δύο, είναι κερδισμένο ή χαμένος ο πόντος ;
Απόφαση: Το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. Σε περίπτωση που ο διαιτητής δεν διακρίνει καθαρά αν χτυπήθηκε η σωστή μπάλα, τότε δίνει let.

Περίπτωση 4: Μπορεί ο παίκτης να χρησιμοποιήσει περισσότερες από μια ρακέτες, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ;
Απόφαση: Όχι. Όλα τα άρθρα αναφέρονται στην χρησιμοποίηση μιας μόνο ρακέτας.

Περίπτωση 5: Μπορεί ένας παίκτης να ζητήσει να απομακρυνθούν μια ή περισσότερες μπάλες που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο του αντιπάλου του ;
Απόφαση: Ναι, αλλά όχι την ώρα που παίζεται η μπάλα.

25. Πότε ένας παίκτης παρενοχλείται.

Σε περίπτωση που ένας παίκτης εμποδίζεται να χτυπήσει την μπάλα, από κάτι που δεν μπορεί να ελέγξει εκτός από τα μόνιμα εξαρτήματα του γηπέδου ή εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21, δίνεται let.

Περίπτωση 1: Ένας θεατής μπαίνει στο δρόμο ενός παίκτη κι αυτός δεν καταφέρνει να επιστρέψει την μπάλα. Μπορεί να ζητήσει let.
Απόφαση: Ναι, αν κατά τη γνώμη του διαιτητή ο παίκτης ενοχλήθηκε από κάτι που δεν μπορεί να ελέγξει, εκτός αν αυτό οφείλεται στα μόνιμα εξαρτήματα του γηπέδου ή στη διάταξη του γηπέδου.

Περίπτωση 2:  Ένας παίκτης εμποδίζεται να παίξει όπως στην περίπτωση 1, και ο διαιτητής δίνει let. O σερβίρων είχε κάνει προηγουμένως ένα άκυρο service. Έχει τώρα το δικαίωμα να κάνει δύο service;
Απόφαση: Ναι. Αφού η μπάλα παιζόταν, πρέπει να επαναληφθεί όλος ο πόντος και όχι μόνο το χτύπημα, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο.

Περίπτωση 3: Μπορεί ένας παίκτης να ζητήσει let σύμφωνα με το άρθρο 25, επειδή νόμισε ότι ο αντίπαλός του εμποδίστηκε από κάτι, και έτσι δεν περίμενε να του επιστραφεί η μπάλα;
Απόφαση: Όχι.

Περίπτωση 4: Είναι έγκυρο το χτύπημα όταν η μπάλα που παίζεται χτυπήσει μία άλλη μπάλα στον αέρα ;
Απόφαση: Πρέπει να δοθεί let, εκτός αν την μπάλα την είχε πετάξει στον αέρα κάποιος από τους παίκτες, οπότε ο διαιτητής αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 21.

Περίπτωση 5: Αν ο διαιτητής ή κάποιος άλλος κριτής φωνάξει εσφαλμένα «λάθος» ή «out» και μετά διορθώσει την απόφασή του, ποια από τις δύο αποφάσεις γίνεται δεκτή ;
Απόφαση: Πρέπει να δοθεί let, εκτός αν, κατά τη γνώμη του διαιτητή, κανένας από τους παίκτες δεν εμποδίστηκε στο παιχνίδι του, οπότε η διορθωμένη απόφαση θα υπερισχύσει.

Περίπτωση 6: Όταν η μπάλα του πρώτου service που είναι άκυρο αναπηδώντας στο γήπεδο ενοχλήσει τον δέκτη τη στιγμή που γίνεται το δεύτερο service μπορεί ο δέκτης να ζητήσει let ;
Απόφαση: Ναι, αλλά αν είχε την ευκαιρία να απομακρύνει την μπάλα από το γήπεδο και αμέλησε να το κάνει, δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει let.

Περίπτωση 7: Είναι έγκυρο το χτύπημα όταν η μπάλα ακουμπήσει σε κινητό ή ακίνητο αντικείμενο μέσα στο γήπεδο ;
Απόφαση: Είναι έγκυρο, εκτός αν το ακίνητο αντικείμενο αυτό μπήκε στο γήπεδο αφού άρχισε να παίζεται η μπάλα, οπότε δίνεται let. Αν η μπάλα που παίζεται χτυπήσει ένα αντικείμενο που κινείται κατά μήκος ή πάνω από το χώρο του γηπέδου, πρέπει να δοθεί let.

Περίπτωση 8: Ποιός κανόνας ισχύει αν το πρώτοService είναι άκυρο, το δεύτερο έγκυρο και είναι απαραίτητο να δοθεί let, είτε σύμφωνα με το άρθρο 25, είτε γιατί ο διαιτητής δεν μπορεί να αποφασίσει για τον πόντο ;
Απόφαση: Το λανθασμένο service δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη και θα πρέπει να ξαναπαιχθεί όλος ο πόντος.

26. Μέτρημα στο game

α. Όταν ένας παίκτης κερδίσει τον πόντο, το σκόρ γι? αυτόν είναι 15.

Εάν κερδίσει και τον δεύτερο πόντο το σκόρο είναι 30 γι? αυτόν. Όταν κερδίσει τον τρίτο πόντο, το σκόρο είναι 40 και αν ο ίδιος κερδίσει και τον τέταρτο πόντο, κερδίζει ένα game εκτός:

Αν οι δυο παίκτες έχουν κερδίσει από τρείς πόντους, το σκόρ είναι ισόπαλο και ο επόμενος πόντος που θα κερδιθεί από ένα παίκτη είναι πλεονέκτημα για αυτόν.Αν ο ίδιος παίκτης κερδίσει και τον επόμενο πόντο, κερδίζει ένα game.Αν όμως μετά το πλεονέκτημα κερδίσει ο άλλος παίκτης τον επόμενο πόντο, το σκόρ είναι πάλι ισόπαλο και ούτω καθ΄εξής, μέχρις ότου ένας παίκτης κερδίσει δύο συνεχόμενους πόντους ύστερα από μια ισοπαλία, οπότε ο ίδιος κερδίζει ένα game.

β. Εναλλακτικό σύστημα μετρήματος του score “No ad Scoring΄΄. Σ? αυτή την περίπτωση και όταν αφού φτάσουμε στην ισοπαλία αυτός που υποδέχεται το service διαλέγει πλευρά (δεξιά ή αριστερά) και όποιος κερδίσει τον πόντο κερδίζει και το game.

ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Στο διπλό παιχνίδι ακολουθείται το ίδιο σύστημα με τη διαφορά ότι το ζευγάρι που υποδέχεται το service δεν μπορεί να αλλάξει πλευρά υποδοχής. Δηλαδή αν ο Α υποδεχόταν στην πλευρά του duece (δεξιά) και ο Β υποδεχόταν στην πλευρά του advantage (αριστερά) έτσι θα παραμείνουν και στην περίπτωση του No ad Scoring System.

ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ

Εδώ παρατηρείται μια μικρή διαφοροποίηση. Ο άνδρας θα σερβίρει στον άνδρα και η γυναίκα στην γυναίκα ανεξαρτήτως πλευράς.

27. Μέτρημα στο set

 

α. Ο παίκτης (ή οι παίκτες) που κερδίζει πρώτος τα έξι games κερδίζει ένα set και με την προϋπόθεση ότι έχει δυο games διαφορά από τον αντίπαλό του. Αν χρειασθεί το set παρατείνεται μέχρι να κατορθωθεί αυτή η διαφορά.

β. Το σύστημα του σπασίματος της ισοπαλίας (tie break) μπορεί να εφαρμοστεί σαν εναλλακτική λύση του συστήματος “set πλεονεκτήματος” της παραγράφου (α) αυτού του άρθρου, αρκεί αυτή η απόφαση να έχει ανακοινωθεί πριν αρχίσει ο αγώνας. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθούνται οι παρακάτω κανονισμοί:

Το σπάσιμο της ισοπαλίας εφαρμόζεται όταν το σκορ φτάσει στα «έξι όλα» game και σε όλα τα set, εκτός από το τρίτο ή το πέμπτο set ενός αγώνα, όπου θα παιχτεί ένα set πλεονεκτήματος. Εκτός και αν έχει ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό πριν αρχίσει ο αγώνας.

Το πιο κάτω σύστημα θα χρησιμοποιηθεί σε αγώνα tie break.

ΣΕ ΜΟΝΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ:
Ο παίκτης που κερδίζει επτά (7) πόντους, κερδίζει το game και το set, με την προϋπόθεση να προηγείται με διαφορά δυο πόντους. Αν το σκορ φτάσει «έξι όλα», το παιχνίδι θα παραταθεί μέχρι να κατορθωθεί η παραπάνω διαφορά. Αριθμητικό μέτρημα εφαρμόζεται σε όλη τη διάρκεια του tie break.

  1. Ο παίκτης που έχει σειρά να σερβίρει, θα σερβίρει τον πρώτο πόντο. Ο αντίπαλός του θα σερβίρει τον δεύτερο πόντο και τρίτο πόντο και από εκεί και πέρα κάθε παίκτης εναλλάξ θα σερβίρει δυο συνεχόμενους πόντους, μέχρι να κριθεί ο νικητής του game και του set.
  2. Από τον πρώτο πόντο τα services θα γίνονται εναλλάξ από τη δεξιά και αριστερή πλευρά του γηπέδου, αρχίζοντας από την δεξιά. Αν το service γίνει από λάθος πλευρά και το λάθος δεν γίνει αντιληπτό, οι πόντοι που παίχτηκαν από τη λανθασμένη πλευρά ισχύουν, αλλά η λάθος θέση θα διορθωθεί αμέσως μόλις ανακαλυφθεί.
  3. Οι παίκτες αλλάζουν γήπεδα μετά από κάθε έξι πόντους και όταν τελειώσει το tie break.
  4. To tie break μετριέται σαν ένα game για να αλλαχθούν οι μπάλες, εκτός αν οι μπάλες είναι να αλλαχθούν στην αρχή του tie break, οπότε η αλλαγή καθυστερείται μέχρι το δεύτερο game του επόμενου set.

ΣΕ ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ:
Στο διπλό παιχνίδι ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει και στο μονό. Ο παίκτης που έχει σειρά να σερβίρει, κάνει το service για τον πρώτο πόντο. Από εκεί και πέρα ο κάθε παίκτης σερβίρει για δυο πόντους, με την ίδια σειρά όπως γινόταν από την αρχή αυτού του set, μέχρι να αναδειχτούν οι νικητές τουgame και του set.

ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ SERVICE 
Ο παίκτης (ή το ζευγάρι, αν πρόκειται για διπλό) του οπίου είναι η σειρά να σερβίρει πρώτος στο tie break, θα δεχτεί πρώτος service στο πρώτο game του επόμενου set.

Περίπτωση 1: Στο «έξι όλα» αρχίζει να παίζεται tie break, παρόλο που πριν από τον αγώνα αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε ότι θα παιχτεί ένα set χωρίς tie break. Οι πόντοι που είχαν ήδη παιχθεί μετράνε ;
Απόφαση: Αν το λάθος ανακαλυφθεί πριν αρχίσει να παίζεται η μπάλα για τον δεύτερο πόντο, ο πρώτος πόντος θα μετρήσει και το λάθος θα διορθωθεί αμέσως. Αν όμως το λάθος ανακαλυφθεί αφού άρχισε ήδη να παίζεται η μπάλα για τον δεύτερο πόντο, το παιχνίδι θα συνεχιστεί με το σύστημα tie break.

Περίπτωση 2: Στο «έξι όλα» παίζεται ένα game σαν να πρόκειται για set χωρίς tie break, παρόλο που πριν από τον αγώνα αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε ότι θα εφαρμοστεί το σύστημα του tie break. Οι πόντοι που έχουν ήδη παιχτεί ισχύουν ;
Απόφαση: Αν το λάθος ανακαλυφθεί, πριν αρχίσει να παίζεται η μπάλα για το δεύτερο πόντο, ο πρώτος πόντος μετράει αλλά το λάθος διορθώνεται αμέσως. Αν το λάθος ανακαλυφθεί αφού έχει αρχίσει να παίζεται η μπάλα για το δεύτερο πόντο, τότε το παιχνίδι θα συνεχιστεί χωρίς tie break. Αν το σκορ από κει και πέρα φτάσει τα «οκτώ όλα» ή σε μεγαλύτερο αριθμό ζυγών games θα παιχτεί tie break.

Περίπτωση 3: Αν κατά τη διάρκεια ενός tie break σε μονό ή διπλό αγώνα, ένας παίκτης σερβίρει με λάθος σειρά, η σειρά του service θα παραμείνει αλλαγμένη μέχρι το τέλος του game ;
Απόφαση: Αν ένας παίκτης έχει ολοκληρώσει τη σειρά του για να σερβίρει, η σειρά των services θα παραμείνει ως έχει αλλαγμένη. Αν το λάθος ανακαλυφθεί πριν ο παίκτης ολοκληρώσει τη σειρά του για να σερβίρει, η σειρά των services πρέπει να διορθωθεί αμέσως, αλλά όλοι οι πόντοι που έχουν ήδη παιχτεί ισχύουν.

28. Μέγιστος αριθμός sets

Ο μέγιστος αριθμός sets για έναν αγώνα ανδρών είναι πέντε, ενώ σε αγώνες γυναικών είναι τρία.

29. Ο ρόλος της διαιτησίας

Στους αγώνες που ορίζεται διαιτητής, η απόφασή του είναι τελική, αλλά όταν ορίζεται και επιδιαιτητής, είναι δυνατόν να γίνει προσφυγή σε αυτόν για μια απόφαση του διαιτητή σε θέματα κανονισμών και σε αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση του διαιτητή είναι τελεσίδικη.

Σε αγώνες που τοποθετούνται βοηθοί του διαιτητή (επόπτες γραμμών, κριτές για το δίχτυ, κριτές για το foot fault) οι αποφάσεις τους είναι τελικές, σε ότι αφορά το γεγονός που σημειώνουν, εκτός αν κατά τη γνώμη του διαιτητή, γίνει ολοφάνερο λάθος. Τότε αυτός έχει το δικαίωμα να αλλάξει την απόφαση ενός κριτή ή να δώσει let. Όταν ένας κριτής δεν μπορεί να δώσει σίγουρη απόφαση, το δηλώνει στον διαιτητή, ο οποίος θα αποφασίσει. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφασίσει ούτε ο διαιτητής, δίνεται let.

Σε αγώνες Davis Cup ή άλλους ομαδικούς αγώνες όπου ο επιδιαιτητής κάθεται μέσα στο γήπεδο, μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε απόφαση του διαιτητή ή να του υποδείξει let. (Σε non – neutral διαιτητή).

Ο επιδιαιτητής μπορεί κατά την κρίση να διακόψει σε οποιαδήποτε στιγμή έναν αγώνα λόγω σκότους ή κακής κατάστασης του γηπέδου ή του καιρού. Σε κάθε περίπτωση διακοπής του αγώνα, το προηγούμενο σκορ και η προηγούμενη κατοχή των γηπέδων διατηρούνται όπως ήταν, εκτός αν ο επιδιαιτητής και οι παίκτες συμφώνησαν ομόφωνα διαφορετικά.

Περίπτωση 1: Ο διαιτητής δίνει let, αλλά ο ένας παίκτης υποστηρίζει ότι ο πόντος δεν πρέπει να ξαναπαιχθεί. Πρέπει να ζητηθεί η απόφαση του επιδιαιτητή;
Απόφαση: Ναι. Μια ερώτηση πάνω στους κανονισμούς του τένις, δηλαδή κάτι που να έχει σχέση με την εφαρμογή τους πάνω σε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να αποφασισθεί πρώτα από τον διαιτητή. Αν όμως αυτός δεν είναι βέβαιος ή αν κάποιος παίκτης διαμαρτυρηθεί για την απόφασή του, τότε ο επιδιαιτητής καλείται να αποφασίσει και η απόφασή του είναι τελική.

Περίπτωση 2: Μια μπάλα δίνεται out, αλλά ο παίκτης υποστηρίζει ότι η μπάλα ήταν καλή. Μπορεί ο επιδιαιτητής να επέμβει και να αποφασίσει;
Απόφαση: Όχι. Αυτό είναι κάτι που σχετίζεται με το τι πραγματικά έγινε στη συγκεκριμένη στιγμή και η απόφαση των κριτών και του διαιτητή είναι τελεσίδικη.

Περίπτωση 3: Μπορεί ο διαιτητής να ακυρώσει την απόφαση ενός κριτή αφού έχει παιχθεί ο πόντος, αν κατά τη γνώμη του έχει γίνει ολοφάνερο λάθος;
Απόφαση: Όχι. Ο διαιτητής μπορεί να ακυρώσει την απόφαση ενός κριτή μόνο αμέσως μόλις αντιληφθεί το λάθος.

Περίπτωση 4: Ο κριτής δίνει την μπάλα «άουτ». Ο διαιτητής δεν τη βλέπει καθαρά, νομίζει ότι μάλλον η μπάλα ήταν μέσα. Μπορεί να διορθώσει την απόφαση του κριτή;
Απόφαση: Όχι. Ο διαιτητής μπορεί να διορθώσει μια απόφαση μόνο αν είναι απόλυτα σίγουρος πως η απόφαση αυτή ήταν λανθασμένη. Μπορεί να ακυρώσει μια μπάλα που δόθηκε από έναν κριτή μέσα, μόνο αν δει καθαρά ότι υπήρχε διάστημα μεταξύ της μπάλας και της γραμμής προς τα έξω και μπορεί επίσης να διορθώσει μια μπάλα που δόθηκε “άουτ” ή “fault” από ένα κριτή, μόνο αν δει τη μπάλα να χτυπάει πάνω στη γραμμή ή να πέφτει μέσα από τη γραμμή.

Περίπτωση 5: Μπορεί ένας linesmen να αλλάξει την απόφασή του, αφού ο διαιτητής ανακοινώσει το σκορ;
Απόφαση: Ναι. Εάν ένας linesmen διαπιστώσει ότι έκανε λάθος, μπορεί να κάνει διόρθωση αρκεί αυτή να γίνει αμέσως.

Περίπτωση 6: Ένας παίκτης υποστηρίζει ότι η απόκρουσή του είναι καλή, ενώ ο κριτής έχει δώσει «άουτ». Μπορεί ο διαιτητής να αναιρέσει την απόφαση του κριτή;
Απόφαση: Όχι. Ο διαιτητής δεν πρέπει να αναιρέσει την απόφαση ενός κριτή, λόγω διαμαρτυρίας ή προσφυγής του παίκτη. (Εκτός από ΒΜΙ σε χωμάτινα).

 

30. Συνέχεια παιχνιδιού και περίοδοι ανάπαυσης

Το παιχνίδι είναι συνεχές από το πρώτο service μέχρι να τελειώσει ο αγώνας, σύμφωνα με τους κάτω όρους:

α. Αν το πρώτο service είναι λάθος, το δεύτερο πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση από τον παίκτη που σερβίρει. Αυτός που δέχεται το service πρέπει να είναι έτοιμος να αποκρούσει την μπάλα όταν ο αντίπαλός του σερβίρει την μπάλα.

Στην αλλαγή των γηπέδων δίνεται χρόνος το πολύ ενός λεπτού και τριάντα δευτερολέπτων από τη στιγμή που η μπάλα σταματάει στο τέλος του game, μέχρι τη στιγμή που χτυπάει η μπάλα στο service, για τον πρώτο πόντο του επόμενου game. Ο διαιτητής μπορεί να επέμβει όταν υπάρχει ενόχληση που κάνει τη διεξαγωγή του αγώνα μη συνεχή. Οι οργανωτές διεθνών τουρνουά που είναι αναγνωρισμένα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Τένις, μπορούν να

αποφασίζουν πόσο χρόνο θα επιτρέπουν μεταξύ των πόντων, που πάντως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι δευτερόλεπτα.

β. Το παιχνίδι δεν πρέπει να διακόπτεται, να καθυστερείται ή να εμποδίζεται για να ανακτήσει ένας παίκτης τις δυνάμεις του, το ρυθμό της αναπνοής του ή την φυσική του κατάσταση. Σε περίπτωση, όμως, τραυματισμού ο διαιτητής μπορεί να επιτρέψει μια διακοπή τριών λεπτών για την περιποίηση αυτού του τραυματισμού.

γ. Αν κάτω από συνθήκες για τις οποίες δεν ευθύνεται ο παίκτης, τα ρούχα του, τα παπούτσια του ή οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού του (εκτός από την ρακέτα του) έρθουν σε τέτοια κατάσταση που είτε δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, είτε δεν είναι επιθυμητό για τον παίκτη να τα χρησιμοποιήσει, ο διαιτητής τότε διακόπτει το παιχνίσι μέχρι να διορθωθεί η κατάσταση.

δ. Ο διαιτητής μπορεί να διακόψει ή να καθυστερήσει το παιχνίδι οποτεδήποτε θεωρήσει πως αυτό είναι απαραίτητο.

ε. Μετά το τρίτο set ή σε αγώνα γυναικών μετά το δεύτερο set, οι παίκτες μπορούν να ξεκουραστούν μέχρι 1ο λεπτά, σε χώρες όμως που βρίσκονται σε γεωγραφικό πλάτος μεταξύ 15 βόρεια και 15 νότια του ισημερινού, μπορούν να ξεκουραστούν 45 λεπτά ή και περισσότερο όταν αυτό επιβάλλεται από περιστάσεις που δεν εξαρτώνται από τους παίκτες, ο διαιτητής επίσης μπορεί ακόμα και να διακόψει τον αγώνα για όσο χρόνο θεωρεί απαραίτητο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εάν ο αγώνας διακοπεί και δεν συνεχιστεί έως την άλλη ημέρα, η ανάπαυση θα δοθεί μετά το τρίτο set στους άνδρες και μετά το δεύτερο set στις γυναίκες. Αν ένα set διακοπεί στη μέση και διεξαχθεί την άλλη ημέρα, θα μετρήσει σαν ένα ολόκληρο set. Αν ένας αγώνας διακοπεί και δεν συνεχιστεί την ίδια ημέρα, μέσα σε 10 λεπτά, τότε η ανάπαυση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ύστερα από τρία συνεχόμενα set (στις γυναίκες ύστερα από δυο), όπου η ολοκλήρωση ενός ημιτελούς set υπολογίζεται σαν ένα set.

Κάθε χώρα ή οργανωτική επιτροπή ενός τουρνουά αγώνα ή αθλητικής αναμέτρησης εκτός των Διεθνών Πρωταθλημάτων Τένις (Davis Cup και το Fed Cup) είναι ελεύθερη να τροποποιήσει ή να παραλείψει αυτή τη διάταξη από τους κανονισμούς της, αρκεί να το ανακοινώσει πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων.

στ. Η οργανωτική επιτροπή ενός τουρνουά έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τον χρόνο που θα επιτρέπεται στους παίκτες για να ζεσταθούν πριν από τον αγώνα, αλλά δεν πρέπει ο χρόνος αυτός να ξεπερνά τα πέντε λεπτά και θα ανακοινώνεται πριν αρχίσουν οι αγώνες.

ζ. Όταν υπάρχει εγκεκριμένο σύστημα τιμωρίας (point penalty system). Ο διαιτητής πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του με βάση αυτό το σύστημα.

η. Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου που καθορίζει ότι το παιχνίδι πρέπει να είναι συνεχές, ο διαιτητής, αφού προειδοποιήσει, μπορεί να αποκλείσει τον παίκτη που είναι υπεύθυνο

31. Καθοδήγηση (Coaching)

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σε αγώνα ομάδων, ένας παίκτης μπορεί να δέχεται οδηγίες από τον προπονητή του, ο οποίος κάθεται μέσα στο γήπεδο, μόνο όταν γίνεται αλλαγή πλευράς γηπέδων, όχι όμως όταν οι παίκτες αλλάζουν γήπεδα στο tie break.

Ένας παίκτης δεν μπορεί να συμβουλεύεται τον προπονητή του κατά τη διάρκεια άλλου είδους αγώνα. Οι όροι αυτοί του άρθρου πρέπει να εφαρμοσθούν αυστηρά.

Ύστερα από προειδοποίηση, ο υπεύθυνος μπορεί να αποκλειστεί από τον αγώνα. Όταν εφαρμόζεται το penalty point system, ο διαιτητής επιβάλλει τιμωρίες σύμφωνα με το σύστημα αυτό.

Περίπτωση 1: Πρέπει να γίνει προειδοποίηση ή πρέπει να αποκλείεται ένας παίκτης αν ο προπονητής του δίνει συμβουλές με μη ενοχλητικό τρόπο ;
Απόφαση: Ο διαιτητής πρέπει να ενεργήσει αμέσως μόλις διαπιστώσει ότι γίνεται τέτοια καθοδήγηση προφορικά ή με νοήματα. Αν ο διαιτητής δεν αντιληφθεί ότι γίνεται καθοδήγηση, ο αντίπαλος παίκτης μπορεί να του αναφέρει ότι δίνονται οδηγίες.

Περίπτωση 2: Μπορεί ένας παίκτης να δέχεται καθοδήγηση κατά τη διάρκεια διακοπής ή ανάπαυσης όπως επιτρέπεται από τον κανονισμό 30 (ε) ή όταν διακόπτεται το παιχνίδι και φεύγει από το γήπεδο ;
Απόφαση: Ναι. Σε τέτοιες περιπτώσεις όταν ο παίκτης δεν βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, δεν υπάρχουν περιορισμοί σε ότι αφορά την καθοδήγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λέξη ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε συμβουλή ή οδηγία (communication given and received).

32. Καινούργιες μπάλες

Σε περιπτώσεις που αλλάζονται οι μπάλες ύστερα από ένα προσυμφωνημένο αριθμό games, αν δεν δοθούν οι καινούριες μπάλες την ώρα που πρέπει, το λάθος διορθώνεται όταν ο παίκτης ή το ζευγάρι που έπρεπε να σερβίρει με τις καινούριες μπάλες έχει σειρά να κάνει service. Από κει και πέρα οι μπάλες αλλάζονται όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των games, που συμφωνήθηκε πριν από τον αγώνα.