Ο Σύλλογος Α.Π.Μ.Σ. Άσκηση ως πλέον επίσημα αναγνωρισμένο Σωματείο από τη ΓΓΑ, εντάσσεται στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, το οποίο αποτελεί την πρώτη επίσημη καταγραφή του συνόλου των Αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων που διαθέτουν την ειδική Αθλητική αναγνώριση.
Το ΔΣ εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης
για την επιχορήγηση, για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αθλητισμού.
Με εκτίμηση,
ΔΣ Α.Π.Μ.Σ. Άσκηση